Page 3 - boek03
P. 3

DITBOEK               ,'

              ,ç ~'. "•

Dit werkplaatshandboek dient om de carrosserieherstellers te helpen op de eenvoudigste en meest economische wijze werk
van hoge kwaliteit te leveren.

Voor elk schadegeval bestaat er een reparatiemethode die boven andere methoden is te verkiezen. Deze methode is
het goedkoopst, geeft het beste resultaat en is dus het meest aantrekkelijk voor zowel de schadehersteller als de klant.

In dit werkplaatshandboek worden de aanbevolen reparatiemethoden voor alle carrosseriedelen behandeld.

Bij het opstellen van deze reparatiemethoden is rekening gehouden met:
         - de gebruikelijke werkomstandigheden in oe plaatwerkerij en het beschikbare gereedschap;
         - de noodzakelijke kwaliteits- en veiligheidseisen voor dergelijke werkzaamheden.

De reparatiebeschrijvingen zijn onderverdeeld naar schade aan het voorste, het middelste en het achterste gedeelte van
de carrosserie.

   U vindt o.a. :

    • een hoofdstuk" Carrosserie -algemeen" met daarin:
~. - "exploded views" van d,e carrosserie met onderdelenbenaming

        I - montagedoorsneden van carrosseriedelen

             - aanvullende las- en soldeerverbindingen

• een hoofdstuk" Reparatie-algemeen" met daarin:                      van een onderdeel of een onder-
         - algemene gegevens over de gereedschappen
           - beschrijving en gebruik van de richtbanksteunen (mallen)
           - beschrijving van de puntlasapparatuur
         - gebruik en inhoud van een herstelhandleiding betreffende het vervangen
           delengroep (overeenkomstig in de praktijk voorkomende schadegevallen)

• een hoofdstuk" Herstellen van de carrosserie "waarin de diverse reparaties aan het voorste, middelste en achterste
 gedeelte van de carrosserie worden behandeld; tevens bevat dit hoofdstuk vier rubrieken met de volgende aanduidingen:

5110 - WIJZIGINGEN           aan de complete carrosserie
5130 - WIJZIGINGEN           aan het voorste gedeelte
5160 - WIJZIGINGEN           aan het middelste gedeelte
5190 - WIJZIGINGEN           aan het achterste gedeelte

In deze rubrieken dienen de service mededelingen te worden ingevoegd welke zullen verschijnen zodra er wijzigingen
worden aangebracht aan onderdelen val) het betreffende carrosseriegedeelte.

Opbergen van een service mededeling:

Rubriek:                          De service mededeling is voorzien van:
                              - een nummer van vier cijfers wanneer het in
 B.T. 76 - Nr. 1
         Blz.: 1/1                  één van de rubrieken "WIJZIGINGEN" moet
                               worden ingevoegd, b.V.: 5110,5160,5160
Datum: oktober 1976                     of 5190;
Onderwerp:
                              - een nummer van zes cijfers wanneer het in
                               één van de herstel handleidingen moet wor-
                               den ingevoegd, b.V. : 5130/13.

            VERVANGEN VAN EEN
             CARROSSERIE

!

,I

SIMCA 1307I rR-e-p-roct-u-k-tj-e-o-f -ye-rt-a-'j-ng-,-z-e-'f-s -ged-e-e'-te-'-jjk-.-z-O-nd-e-r-s-Ch-r-jft-e-'-jjk-e-t-o-est-em-m-jng-y-a-n-C-H-R-Y-S-L-E-R-F-R-A-N-C-E-js-y-er-b-oct-e-n
                                           SIMCAI308
   1   2   3   4   5   6   7   8